faq

Často kladené otázky našich klientů a slovník pojmů.


Kolik mě bude stát projektová dokumentace?


Projektová dokumentace je vždy na různou stavbu, za různé peníze. Na každou projektovou dokumentaci, práce s tím spojené a práce požadované zákazníkem, je vypracována zvlášť cenová nabídka dle rozsahu.

Co potřebuji?


Nejlépe je mít nějakou představu jak by měl dům vypadat jak zvenku, jakože zda přízemní (bungalow) nebo na patro, jakou střechu zdali sedlovou plochou či pultovou, jaký tvar se hodí nebo člověk chce mít na pozemku, … tak představu jak by chtěl mít situovány místnosti uvnitř objektu ať podle propojení při provozu, tak orientací na světové strany.

No a potom teda vlastnit pozemek určený k tomuto záměru, pokud se jedná o novostavbu. Pokud se jedná o stavební úpravy, PENB, revitalizaci domu ap. nejlépe projektovou dokumentaci stávajícího stavu, pokud je k dispozici.

A potom samozřejmě prostředky na plánovanou stavbu či stavební úpravu.

Za jak dlouho?


Zase záleží na druhu požadavku. Každá stavba nebo stavební úprava si vyžaduje svůj určitý postup. Záleží zda stavba bude povolována stavebními orgány, zda dojde k dotčení majetku dalších osob … U každé situace se objem prací liší a při podání žádosti a jiných dotazech může vzniknout problém, který je třeba řešit zase dalšími a dalšími kroky, které mají určitý řád a předepsané čekací lhůty, ale to jen v případě, že budeme spolupracovat i s vyřízením určitých povolení.

 

Naprojektujete mi i dům, který je mimo okres FM?


Ano, projektová dokumentace je vypracována v souladu s českými normami a vyhláškami pro území celé české republiky.

Případné stavební řízení se jen mění podle provozovatelů inženýrských sítí ap.

Jste schopen zajistit i stavební povolení?


Ano, tohle je jedna ze služeb a tou je „INŽENÝRING“, což je vyřízení potřebných vyjádření a povolení na základě plné moci.

Jak s financováním stavby?


Jsme schopni zajistit neboli domluvit i finanční poradentství pro financování stavby se spolupracujícími poradci.

Je lepší dřevostavba nebo zděný dům?


V dnešní době se provozně sobě dost blíží stavby jak montované tak zděné. Liší se pouze v rychlosti realizace, takže záleží spíše na přání investora v čem by chtěl bydlet, jak rychle chce mít stavbu hotovou, jestli má nějaký vztah či výhodu přístupu k materiálům ap. … Každý případ se konzultuje.

Jak s vytápěním a jinými obnovitelnými zdroji?


Součástí projektové dokumentace a ke každému stavebnímu řízení, musí být vyhotoven průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který musí splňovat hodnoty na vstupu energie dle platných vyhlášek. Tohle ovlivňují především konstrukce budovy a také zdroje na výrobu tepla či jiné energie.

Zdroj tepla se volí především dle dostupnosti dodaných energií a paliv.

Spolupracujete ve spolupráci s nějakým bytovým designérem?


Ano, v řadách spolupracovníků jsou i architekti či bytoví neboli interiéroví designéři.

Doporučíš mi firmu, která projekt zrealizuje?


Dle dlouholetých zkušeností a navázaných známostí a kontaktů v oboru stavebnictví, jsme schopni zajistit i cenové nabídky firem ve všech oborech co se stavebnictví týče.

Pohlídáte realizaci projektu? Jste schopen dělat stavební dozor?


Při realizaci projektu a stavebních prací dohlížíme, dle domluvy s investorem, na průběh stavby a dodržení stavebních postupů dle projektové dokumentace či výrobních postupů.